ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Laatste update: 1 maart 2019

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat u deze website gebruikt. Uw toegang tot en gebruik van mijn website en diensten is afhankelijk van uw acceptatie van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die mijn website en diensten gebruiken of aanschaffen. Door toegang tot, of gebruik van mijn website en diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Als u het niet eens bent met enig onderdeel van de voorwaarden, hebt u geen toegang tot mijn website en diensten.

Aankopen

Als u mijn producten wilt aanschaffen en of ontwerpdiensten wilt afnemen, kunt u gevraagd worden mij van voor uw aankoop relevante informatie te voorzien. Dit kan zijn, maar is niet beperkt tot uw naam, adres, telefoonnummer en email adres.

algemene-voorwaarden

Laatste update: 1 maart 2019

Dionnekathleen.com beheert deze website. Deze pagina informeert u over het beleid betreffende het verzamelen, gebruik en openbaarmaken van persoonlijke informatie die ik ontvang van gebruikers van deze site.

Ik gebruik uw persoonlijke informatie alleen voor het verbeteren van uw ervaring bij het gebruiken van de site. Door gebruik te maken van de site, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van informatie zoals gesteld in dit beleid.

Informatie verzameling en gebruik

Tijdens het gebruik van mijn Site, kan ik u vragen mij bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk kan identificeerbare informatie omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Zoals veel site-beheerders, verzamel ik informatie die uw browser verzendt wanneer u mijn site bezoekt. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol (“IP”) -adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina’s van mijn website die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina’s is besteed en andere statistieken. Daarnaast kan ik services van derden zoals Google Analytics gebruiken die dit verzamelen, controleren en analyseren.

Communicatie

Ik kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen.
Zoals veel sites gebruik ik “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van mijn site mogelijk niet gebruiken.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor mij, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel ik ernaar streef om commercieel acceptabele middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan ik de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Wijzigingen in dit privacy beleid

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 maart 2019 en zal van kracht blijven, behalve met betrekking tot eventuele wijzigingen in de bepalingen ervan in de toekomst, die van kracht zullen zijn onmiddellijk na plaatsing op deze pagina.

Ik behoud het recht om mijn Privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en u dient dit Privacybeleid regelmatig te controleren. Uw voortdurende gebruik van de Service nadat ik enige wijzigingen in het Privacybeleid op deze pagina heb geboekt, vormt uw bevestiging van de wijzigingen en uw instemming om zich te houden aan en zich te houden aan het gewijzigde Privacybeleid.
Als ik materiële wijzigingen aanbreng in dit privacybeleid, zal ik u hiervan op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u mij hebt verstrekt of door een opvallende kennisgeving op mijn website te plaatsen.

Contacteer mij

Mocht u vragen hebben over deze privacy verklaring, neem dan gerust contact met me op.

Laatste update: 1 maart 2019
De informatie op www.dionnekathleen.com is alleen voor algemene informatiedoeleinden. dionnekathleen.com / studio 1981 aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de diensten. dionnekathleen.com / studio 1981 zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, of in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de diensten of de inhoud van de diensten. dionnekathleen.com / studio 1981 behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de diensten op elk moment aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. dionnekathleen.com / studio 1981 garandeert niet dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Externe links disclaimer

dionnekathleen.com / studio 1981 kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze zijn verbonden aan dionnekathleen.com / studio 1981. Houd er rekening mee dat dionnekathleen.com / studio 1981 de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites niet garandeert.

Laatste update: 1 maart 2019

Het auteursrecht op deze website en het materiaal op deze website (inclusief maar niet beperkt tot de tekst, computercode, illustraties, foto’s, afbeeldingen, muziek, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal op deze website) is eigendom van Dionne Kathleen.

Copyright licentie

Ik verleen u een wereldwijde niet-exclusieve, royalty-vrije herroepbare licentie om:

  • deze website en het materiaal op deze website op een computer of mobiel apparaat te bekijken via een webbrowser;
  • deze website en het materiaal op deze website te kopieren en bewaren in uw webbrowser cachegeheugen;
  • pagina’s van deze website voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik te printen.

Ik verleen u geen andere rechten met betrekking tot deze website of het materiaal op deze website. Met andere woorden, alle andere rechten zijn voorbehouden. Om twijfel te voorkomen, moet u deze website of het materiaal op deze website niet aanpassen, bewerken, wijzigen, transformeren, publiceren, opnieuw publiceren, verspreiden, herdistribueren, uitzenden, opnieuw uitzenden, weergeven of spelen. deze website (in welke vorm of media dan ook) zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Data mining

Het geautomatiseerd en / of systematisch verzamelen van gegevens van deze website is verboden.

Toestemmingen

U kunt toestemming vragen om het copyrightmateriaal op deze website te gebruiken door te schrijven naar sayhi@dionnekathleen.com

Bescherming van auteursrechten

Ik neem de bescherming van mijn auteursrecht zeer serieus.

Als ik ontdek dat u mijn auteursrechtelijk beschermd materiaal in strijd met de bovenstaande licentie hebt gebruikt, kan ik u in rechte aanspannen om geldelijke schade te eisen en een bevel om u te stoppen met het gebruik van die materialen. U kunt ook worden veroordeeld om juridische kosten te betalen. Als u kennis neemt van enig gebruik van mijn auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in strijd is met of in strijd is met de bovenstaande licentie, meld dit dan via e-mail aan sayhi@dionnekathleen.com.

Schadelijk Materiaal

Als u op de hoogte bent van materiaal op de website waarvan u denkt dat het inbreuk maakt op het auteursrecht van u of een andere persoon, meld dit dan via e-mail aan sayhi@dionnekathleen.com.

Copyright © 2006-2017 DIONNEKATHLEEN.COM + STUDIO 1981

<This section was created using a Contractology template available at www.freenetlaw.com.>